Đất gia tộc

Khu gia tộc là khu đất riêng của từng gia đình, tùy theo nhu cầu, kích thước sở hữu mà gia đình sẽ có số lượng mộ và thiết kế mẫu mã khác nhau.

Có thể nói khu gia tộc cũng là nơi để con cháu thể hiện lòng kính trọng dành cho tổ tiên, ông bà và đó cũng là điểm tựa tinh thần của con cháu trong họ tộc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YÊU CẦU GỌI LẠI