Dịch vụ chăm sóc mộ

Khi quý khách chọn dịch vụ chăm sóc mộ cho thân nhân đã khuất sẽ được đội ngũ nhân viên của Hoa Viên Mêkong tận tâm làm vệ sinh mộ, khuôn viên nhà mồ, tưới cây, cắt tỉa từng bông hoa chiếc lá, thắp những nén nhang lên các ngôi mộ.

THAM KHẢO Hoa Viên Mêkong

YÊU CẦU GỌI LẠI