Khu lưu giữ hài cốt

 

Chọn lưu giữ hài cốt thân nhân tại Khu lưu hài cốt An Viên vĩnh hằng giúp con cháu đời sau có nơi tề tựu, thắp hương cho tổ tiên, ông bà, đó cũng là điểm tựa tinh thần to lớn của mỗi người. 

Nhớ ơn tổ tiên, nguồn cội cũng là “Uống nước nhớ nguồn” – đạo lý tốt đẹp bao đời của dân tộc Việt Nam.

THAM KHẢO Hoa viên MêKong

YÊU CẦU GỌI LẠI