Mộ cải táng

 

Khu mộ cải táng là mộ được chôn lại khi lấy cốt của các thân nhân từ nơi khác đưa về do nhiều nguyên nhân khác nhau (đất quy hoạch, mộ cũ hư hỏng do nhiều năm,…)

Mộ cải táng trang nghiêm cũng thể hiện sự hiếu kính của con cháu dành cho thân nhân đã mất của mình.

YÊU CẦU GỌI LẠI